על המיטה

על המיטה מאת איילת רוז גוטליב וענת פורט
ע״פ התפילה קריאת שמע על המיטה